Afdrukken

 

Het voormalige pand van Framy Meubelen op de hoek Lange Hezelstraat 92/ Bottelstraat wordt deels verbouwd en deels gesloopt, waarna medio zomer 2018 een winkelruimte op de begane grond en appartementen zullen zijn gerealiseerd. 

 

Ligging / bereikbaarheid:

Gelegen in het centrum van Nijmegen, in de oudste en onlangs gerenoveerde winkelstraat van Nijmegen. Deze drukbezochte en gezellige winkelstraat kenmerkt zich door een grote diversiteit van zowel lokale ondernemers met kleine boetiekjes en horecagelegenheden als filiaalbedrijven zoals Dille & Kamille, Bagels & Beans en de trendy Yoghurt Barn.

 

Frontbreedte:

Ca. 5,77 meter.

 

Vloeroppervlakte:

Begane grond : ca. 148 m²

 

Deze oppervlaktes zijn nagenoeg conform de richtlijnen van de NEN 2580 gemeten op basis van de aan ons verstrekte plattegronden, er is echter géén meetrapport aanwezig.

 

Indeling:

Zie de plattegrondtekeningen in de bijlagen.

 

Opleveringsniveau:

Het object zal in de huidige staat worden opgeleverd inclusief alle aanwezige voorzieningen die in het object aanwezig zijn.

 

Parkeren:

Openbaar tegen betaling in nabije omgeving.

 

Bestemming:

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

A. cultuur en ontspanning, detailhandel en wonen, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies alleen zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de Wet geluidhinder;

B. bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

C. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel op de verdiepingen;

D. ter plaatse van de aanduiding 'discotheek' tevens voor een discotheek in de kelder van het hoofdgebouw;

E. ter plaatse van de aanduiding 'garage' tevens voor een garagebedrijf;

F. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1a, 1b of 2 van de Staat van horeca-activiteiten;

G. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1b' tevens voor horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1a of 1b van de Staat van horeca-activiteiten;

H. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van horecacategorie 1a' tevens voor horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1a van de Staat van horeca-activiteiten tot maximaal 20% van de totale oppervlakte dat binnen deze aanduiding op de begane grond voor

economische functies mag worden gebruikt;

I. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening-20%' is tevens dienstverlening toegestaan tot maximaal 20% van de totale oppervlakte van de begane grond van de panden binnen deze aanduiding;

J. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening-30%' is tevens dienstverlening toegestaan tot maximaal 30% van de totale oppervlakte van de begane grond van de panden binnen deze aanduiding;

K. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening-50%' is tevens dienstverlening toegestaan tot maximaal 50% van de totale oppervlakte van de begane grond van de panden binnen deze aanduiding;

L. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-2' tevens voor een hotel;

M. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-3' tevens voor horecabedrijven in de kelder voor zover deze voorkomen in categorie 1a of 1b van de Staat van horeca-activiteiten;

N. ter plaatse van de middels de aanduiding 'relatie' verbonden aanduidingen 'specifieke vorm van horeca-3' voor horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1a of 1b van de Staat van horeca-activiteiten tot een maximum van 200 m2;

O. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-4' tevens voor horecabedrijven op de verdieping(en) voor zover deze voorkomen in categorie 1a of 1b van de Staat van horeca-activiteiten;

P. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-parkeerdak' tevens voor een parkeerdak met bijbehorende voorzieningen;

Q. ondersteunende horeca zoals bedoeld in artikel 32.4;

R. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, luifels en balkons, ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming;

S. bijbehorende voorzieningen zoals verhardingen, parkeer- en groenvoorzieningen;

T. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen.

 

Huurprijs:

€ 25.000,-- per jaar (BTW belast)

 

Servicekosten:

Voor rekening van huurder komen alle kosten verbonden aan de levering, het gebruik, het vastrecht en de meteropname afsluiting in het gehuurde van gas, water en elektra. 

 

Huurtermijn:

5 jaar + 5 optiejaren

 

Huurbetaling:

Per maand vooruit.

 

Zekerheidsstelling:

Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de huurder dient er minimaal een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW gesteld te worden.

 

Huurindexatie:

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst een jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI- Alle huishoudens (basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek

 

Huurovereenkomst:

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM), model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 25 augustus 2008 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 68/2008.

 

Aanvaarding:

Per medio mei/juni 2018

www.Hansjanssennijmegen.nl 

 

161213

Gevelbeelden 1

Gevelbeelden 2

Bottelstraat

 

www.mensvoort.info
Joomla theme by hostgator coupon